Ostatní oznámení

Technická komise ČMSHb vyhlašuje projekt „Tablety pro elektronické zápisy“

Hokejbalové kluby se mohou v příštích dnech těšit na další podporu Českomoravského svazu hokejbalu. Technická komise ve spolupráci s předsednictvem ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti nový projekt s názvem „Tablety pro ELZ“.

Kluby tak mohou získat bezplatně tablety pro správu elektronických zápisů!

Přihlásit se do projektu a ucházet se o materiální podporu v podobě tabletů mohou všechny kluby, jejichž týmy startují v soutěžích Českomoravského svazu hokejbalu v soutěžním ročníku 2020/21 dle stanovených kritérií, jejichž kompletní znění najdete v odkazu ZDE! 

Podmínky pro zapojení do projektu

„O podporu v rámci projektu mohou žádat všechny kluby sdružené v ČMSHb, projekt je další fází postupné digitalizace v rámci svazového prostředí s vazbou na nový informační systém dodávaný firmou eSports, přičemž díky nadstandardní a oboustranně zatím velmi kvitované spolupráci se stále pracuje na nových vylepšeních i v rámci ELZ,“ hodnotí projekt předseda technické komise ČMSHb Jaroslav Pikula a pokračuje: „Tou nejdůležitější informací je, že projekt pro získání tabletu na zpracování elektronického zápisu je zcela zdarma bez spoluúčasti - po splnění jednotlivých kritérií! Týmům tak odpadne vypisování papírových zápisů, rozhodčí jej nikam nemusí posílat a statistiky jsou zpracovávány on-line i v rámci jednotlivých zápasových událostí. Se závěrečným hvizdem a uzavřením zápisu tak je již zpracován výsledek, statistiky i tabulky. S ohledem na zatím pouze pozitivní ohlasy a jednoduchou obsluhu od stávajících uživatelů ELZ tak předsednictvo jednomyslně vyčlenilo prostředky na nákup těchto zařízení, které samozřejmě mohou týmům sloužit například i pro různé webináře nebo školení. Cílem je dostat zařízení k co největšímu okruhu uživatelů, v první vlně se počítá s distribucí 40 až  50 tabletů do všech typů soutěží.“

Do projektu se může zapojit každý klub hrající oficiální soutěž ČMSHb, jenž bude mít v době vyhlášení projektu proškoleného alespoň jednoho zapisovatele pro práci s elektronickým zápisem nebo případně na hřišti, kde hraje svoje domácí utkání, zde prokazatelně působit v rámci zapisování utkání více týmů minimálně dvojice různých zapisovatelů. Kdo však nemá proškoleného člověka pro práci s elektronickým zápisem, může se proškolit v rámci jednoho z webinářů do 6.11.2020!

Webináře k proškolení zapisovatelů pro ELZ 

>>KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK<< 

>>ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU<<

Proces realizace projektu

Klub, který bude žádat o podporu v rámci projektu musí nejpozději do 8.11.2020 odeslat žádost o podporu zpracovanou na předepsaném formuláři, kompletně vyplněném ve všech rubrikách, na emailová adresu: tk@hokejbal.cz 

V rámci projektu je možné využít také některý z datových tarifů v rámci hokejbalové sítě Vodafone OneNet, to však není podmínkou účasti na projektu. Jednotlivá zařízení mohu být obsluhována například i přes mobilní hotspot, náročnost zápisu na datové toky je minimální.

Technická komise ČMSHb do 15.11.2020 posoudí všechny zaslané žádosti a navrhne předsednictvu ke schválení všechny ty, které budou splňovat předepsané náležitosti. Výběrová komise je složena z členů Technické komise ČMSHb, případně z další prověřené osoby. V případě vyššího počtu uchazečů o podporu rozhoduje posloupnost kritérií, které najdete ZDE

Do konce listopadu 2020 pak bude realizována podpora žadatelů a tablety rozeslány.

Ostatní oznámení
Tabulka 2. Liga - Morava Jih

POŘ. TÝM Z SKÓRE B
1.
SK Sudoměřice
4 20:3 12
2.
SK Jihlava
3 27:6 9
3.
JVSK SLZA...
3 10:5 6
4.
HBC Hodonín
5 16:18 6
5.
HBK Bulldogs Brno B
3 8:12 3
6.
HBC Flyers Jihlava
5 11:26 3
7.
Eagles Brno
3 5:27 0