Ostatní oznámení

Vrťas Cup 2023 bude jako každý rok skvělým hokejbalovým zpestřením zimní přípravy!

Hokejbalový klub SK Jihlava bude v únoru 2023 pořádat již 5. ročník hokejbalového turnaje Vrťas Cup! Tento turnaj má již svou tradici v uctění památky trenéra Martina Vrátila. Letošní ročník proběhne 18. a 19. února 2023! Tak se se svým týmem neváhejte přihlásit!

Informace o turnaji pro kluby, které se chtějí na turnaj přihlásit

Vrťas Cup se odehraje klasicky na jihlavském hokejbalovém hřišti, kde mohou nastoupit zejména mužské celky i s mládežníky.

STARTOVNÉ:

• 3000,- Kč za tým

HERNÍ JISTOTA:

• 500,- Kč POZOR !!! Musí být součástí startovného !!!

• Herní jistota je vratná pouze v případě, že tým předčasně neopustí turnaj, není-li dohodnuto s výborem turnaje jinak, nebo se závažně neprohřeší vůči pravidlům, či nezpůsobí škodu na zařízení šatny nebo sportoviště.

PLATBA:

• Částku 3.000,-Kč (3.000 startovné + 500 herní jistota) uhradit na č.ú.: 115-3475100287 / 0100, doklad o zaplacení musí být odeslán spolu s přihláškou na adresu či e-mail výboru turnaje hokejbal-jihlava@seznam.cz nejpozději 15.01.2023 !!! V opačném případě nemůže být Vaše přihláška akceptována.


VYBAVENÍ A VÝSTROJ:

• Povinná dle pravidel ČMSHb, přilby nemusí být totožné barvy, doporučujeme dvě sady dresů, každý hráč startuje na vlastní riziko, za způsobilost hráčů zodpovídá vedoucí týmu, který potvrdí tuto skutečnost svým podpisem před úvodním zápasem na oficiální turnajové soupisce týmu.

ČASOVÝ PLÁN:

• Sobota 18.2. od 9:00 do 20:00 hod. (základní skupiny)

• Neděle 19.2. od 8:00 do 17:00 hod. (play-off a zápasy o konečné umístění)

• Slavnostní vyhlášení pro 1.- 4.tým + předání individuálních ocenění, předávání pamětních trofejí a upomínkových předmětů pro ostatní týmy bude spojeno s vrácením klíčů od šatny a vyplácení herní jistoty.

SYSTÉM TURNAJE:

• Pro 8–12 týmů, hrací doba 2x10min., počet hráčů 5+1, 2 základní skupiny, dále ČF I.(2A-3B), ČF II.(2B-3A) - SF I.(1B-vČF I.), SF II.(1A-vČF II.), poražení ze SF sehrají zápas o 3.místo, vítězové Finále !!! Hraje se dle pravidel ČMSHb. V případě nerozhodného stavu následují ihned trestná střílení (série po třech, pak náhlá smrt). V případě absolutní rovnosti ve skupině se postupuje dle všeobecně známých kritérií (vzájemný zápas, více vstřelených branek). Každý tým sehraje minimálně 5 utkání.

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu systému podle počtu účastníků.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

• Čekací doba NENÍ !!! V případě že se tým nedostaví včas ke svému utkání, následuje kontumace v jeho neprospěch !!! Po druhé kontumaci či NENASTOUPENÍ k utkání následuje vyloučení z turnaje a ztráta herní jistoty !!! Hráč, který obdrží 2xOK či 1xTH nesmí nastoupit k následujícímu zápasu !!!

TURNAJOVÁ SOUPISKA:

• Se odevzdá vyplněná včetně data narození před prvním utkáním (min. 8+1 - max. 18+2).

ROZHODČÍ:

• Delegovaní s licencí ČMSHb, časoměřič a zapisovatel budou zajištěni.

ODVOLÁNÍ:

• Případný protest musí být podán do 15 minut po skončení utkání výboru turnaje společně s doloženým vkladem 300,-Kč. Na pozdější protesty nebude brán zřetel !!! Proti výrokům rozhodčích není odvolání !!!

ŠATNY:

• Po zaplacení herní jistoty, obdrží každý tým klíče od šatny, kterou bude využívat po celý turnaj

VYHODNOCENÍ:

• 1.- 4. tým obdrží pohár, diplom a balení piv od pivovaru Ježek

• Ostatní týmy obdrží pamětní trofej a upomínkové předměty, dále Nejlepší Brankář, Obránce a Útočník obdrží trofej, diplom a věcné ceny.

UBYTOVÁNÍ:

• Doporučíme v ubytovacích zařízeních SK, případně jiné – záleží na rychlosti přihlášek.

OBČERSTVENÍ:

• Je zajištěno přímo v areálu hokejbalového areálu v bezprostřední blízkosti hrací plochy a tribuny (po celé dny teplá jídla)

VÝBOR TURNAJE:

• Petr Král a Libor Doležal

• !!! 15.01.2023 – UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK !!!

• V případě zájmu nás kontaktujte na mobilu: +420 776 298 905, zde potvrdíme i Vaši účast.

• Rozlosování, rozpis a turnajovou soupisku Vám zašleme na e-mail nejpozději 31.1.2022